Kategóriák archívuma: Nyelvtan / Grammar

-ed and -ing adjectives/ -ed és -ing végű melléknevek

Some adjectives have two forms depending on whether a person is                           being affected by something   (e.g.: I was frightened by the look in her eyes.) or whether a person or thing is having an effect on somebody or something (e.g.: She is very frightening when she is angry.) A thing can only be described with the …

Tovább… »

Kötőszavak/ Conjunctions

            And   = „és” • She went to the cinema and met him afterwards. ( Két tagmondat összekapcsolása.) • She is tall and slim. (Két mondatrész összekapcsolása.) • He explained everything to my friend and me. (Két mondatrész összekapcsolása.)           Both  ..and…  = „ … is…is” • Both Mary and Peter go to the cinema. …

Tovább… »

Főnévi igenév és gerund/ Infinitive and gerund

Igék, melyeket mindig főnévi igenév követ:/ Verbs always followed by the infinitive:                                           afford to do megenged magának valamit agree to do egyet ért appear to do tűnik arrange to do elrendez, elintéz choose to do választ claim to do követel, igényel decide to do dönt, határoz demand to do követel, kér expect to do elvár …

Tovább… »

Megszámlálhatatlan főnevek/ Uncountable nouns

  accommodation szállás advice* tanács luggage (British English) baggage (US English) csomag, poggyász damage kár equipment* felszerelés, berendezés experience tapasztalat fun móka, mulatság furniture* bútor gossip pletyka hair haj harm kár, sérelem homework* házi feladat information* információ news* hírek paper papír permission engedély research kutatás scenery látvány, díszlet travel utazás work* munka A *-gal jelölt …

Tovább… »

Rendhagyó igealakok / Irregular verbs

A legfontosabb 80 ige / The most important 80 verbs   Infinitive (V1) Past Simple (V2) Past Participle (V3) Meaning be was/ were been van beat beat beaten üt become became become válik valamivé begin began begun kezd, kezdődik bite bit bitten harap, csíp blow blew blewn fúj break broke broken tör bring brought brought …

Tovább… »

Rendhagyó többes számú főnevek / Irregular plural nouns

A *-gal ellátott szavak alapfok esetén elegendőek   Egyes szám/ Singular Többes szám/ Plural Jelentés/ Meaning appendix appendices függelék cactus cacti, cactuses kaktusz calf calves borjú child* children gyerek data data adat dwarf dwarves törpe elf elves manó fish fish hal foot* feet lábfej goose* geese liba half halves fél knife* knives kés larva larvae …

Tovább… »

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com