Monthly Archive: 2012. szeptember

Confusable words 1/ Könnyen összekeverhető szavak 1.

Exercise: Choose the right word in each sentence. Their trip to Manchester was funny/fun. My doctor gave me a receipt/recipe/prescription. He lives on his own and he says he never gets alone/lonely. I had a great landscape/scenery/view from my hotel window. He has a good job/work in London. The singer is currently/ actually touring in …

Tovább… »

Közmondások/ Proverbs

A dog is a man’s best friend. = A kutya az ember legjobb barátja. A fish always rots from head down. = Fejétől büdösödik a hal. A leopard cannot change its spots. = Kutyából nem lesz szalonna. All things must come to an end. = Minden elmúlik egyszer. All that glitters is not gold. = …

Tovább… »

Lyukas szöveg popdalokkal/ Gap-fill tasks with pop songs

Open the links. First link is the song, second link is the gap-fill task. Complete the missing words while listening to the song. Listening 1 1. Taio Cruz, Higher 2. Taio Cruz   Listening 2 1. David Guetta featuring Kelly Rowland, When love takes over 2. David Guetta   Listening 3 1. Compact Dicso, Sound …

Tovább… »

Leíró fogalmazás/ Descriptive essay

  Tipp: Leíró fogalmazásnál dúsítsuk a szöveget melléknevekkel, lehet benne alap, közép illetve felsőfokú melléknév is. A fogalmazást előbb általános leírással kezdjük pl. az egész épület leírása, majd a továbbiakban térjünk ki egy konkrét helyiség, pl. a dolgozó- szoba részletesebb leírására.   My best friend, Laura, is a writer. One of her biggest interests is …

Tovább… »

Elbeszélő fogalmazás/ Narrative essay

  Tipp: Az elbeszélő fogalmazást elsősorban egyszerű múlt (Past Simple) időben írjuk. Dúsítsuk a fogalmazást konkrét élményelemek elbeszélésével, legyen elbeszélésünk minél érzékletesebb.   When I was in Great-Britain last summer, I decided to go to a football match between Manchester United and Sheffield Wednesday. It turned out to be one of the highlights of my …

Tovább… »

Kötőszavak/ Conjunctions

            And   = „és” • She went to the cinema and met him afterwards. ( Két tagmondat összekapcsolása.) • She is tall and slim. (Két mondatrész összekapcsolása.) • He explained everything to my friend and me. (Két mondatrész összekapcsolása.)           Both  ..and…  = „ … is…is” • Both Mary and Peter go to the cinema. …

Tovább… »

Főnévi igenév és gerund/ Infinitive and gerund

Igék, melyeket mindig főnévi igenév követ:/ Verbs always followed by the infinitive:                                           afford to do megenged magának valamit agree to do egyet ért appear to do tűnik arrange to do elrendez, elintéz choose to do választ claim to do követel, igényel decide to do dönt, határoz demand to do követel, kér expect to do elvár …

Tovább… »

Megszámlálhatatlan főnevek/ Uncountable nouns

  accommodation szállás advice* tanács luggage (British English) baggage (US English) csomag, poggyász damage kár equipment* felszerelés, berendezés experience tapasztalat fun móka, mulatság furniture* bútor gossip pletyka hair haj harm kár, sérelem homework* házi feladat information* információ news* hírek paper papír permission engedély research kutatás scenery látvány, díszlet travel utazás work* munka A *-gal jelölt …

Tovább… »

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com