«

»

Kötőszavak/ Conjunctions

 

          And   = „és”

• She went to the cinema and met him afterwards. ( Két tagmondat összekapcsolása.)

• She is tall and slim. (Két mondatrész összekapcsolása.)

• He explained everything to my friend and me. (Két mondatrész összekapcsolása.)

 

        Both  ..and…  = „ … is…is”

Both Mary and Peter go to the cinema. (Két mondatrész összekapcsolása.)

• They are both very clever and intelligent. (Két mondatrész összekapcsolása.)

 

       Either … or…   = „ …vagy…vagy”

• You either eat your breakfast or I’ll be angry. (Két tagmondat közötti választás.)

• I will have either tea or coffee. (Két mondatrész közötti választás.)

Either English or French is used in Canada. (Két mondatrész közötti választás.)

 

      Neither…nor …  = „ …sem…sem”

Neither Jonh nor Kate goes to the theatre regularly. (Két mondatrész összekapcsolása.)

• They are neither clever nor hardworking. (Két mondatrész összekapcsolása.)

 

      No only… but also/ as well   = „ nemcsak…hanem…is”

• He is not only lazy but he also tends to be cheeky. (Két tagmondat összekapcsolása hozzáadással.)

Not only is he lazy but he also tends to be cheeky. (Két tagmondat összekapcsolása hozzáadással.)

• He went not only to Sheffield but to York as well. (Két mondatrész összekapcsolása.)

 

       But   =”de”

• He felt unwell but he managed to finish his work. (Két tagmondat közötti ellentét.)

• They are poor but happy. (Két mondatrész közötti ellentét.)

 

       Though/Although  = „ bár, habár”

Although we talked, we said little. = We said little, although we talked. (Két tagmondat

közötti ellentét.)

 

        Nevertheless/However/Yet      = „azonban”

• The more she talked, the less I understood. Nevertheless/ However/ Yet, it was worth

meeting him. (Két tagmondat közötti ellentét. Új mondat elején szerepelnek.)

 

         In spite of/ Despite  = „valami ellenére”

In spite of his behaviour, he got a better job. (Csak főnév/gerund előtt használható.)

Despite asking, she got no information. (Csak főnév/gerund előtt használható.)

 

         Whereas/ While   = „míg, amíg”

While humans make mistakes, computers don’t. (Két tagmondat közötti ellentét.)

 

         Because/As/For/Since  = „mivel, mert”

• I didn’t want to go out as it was late. (Két tagmondat közötti okság.)

Since it was Sunday, nearly all the shops were closed. (Két tagmondat közötti okság.)

         Because of/ Due to/ Owing to/ Thanks to

• He did well thanks to our help. (Csak főnév/ gerund előtt használható.)

• Most of the problems were due to human error. (Csak főnév/ gerund előtt használható.)

 

          So that/ In order that   = „ valamilyen célból” (Különböző alanyoknál.)

• Jill stayed at home so that/ in order that William could go out with his friends.

 

         So as to/ In order to  = „valamilyen célból” (Azonos alany esetében.)

• She stayed at home in order to/ so as to watch TV.

 

Exercise: Translate the following sentences into English.

 1. „Az a baj, hogy a nők vagy csúnyák, vagy szépek és buták.”
 2. Eljöttek a buliba, habár nem hívták meg őket.
 3. Mivel már késő volt, elhatározta, hogy hazamegy.
 4. Kösd meg a kutyát, hogy ki ne fusson az udvarból!
 5. Nagyon keményen tanulok, hogy meg ne bukjak a vizsgákon.

 

Megoldások:

 1. „The problem is that women are either ugly or beautiful and dumb.”
 2. They came to the party although they had not been invited.
 3. Since/ As/ Because it was late, he decided to go home.
 4. Tie up the dog so that it won’t run out of the yard.
 5. I study extermely hard so as not to/ in order not to fail my exams.

1 comment

 1. Cortez

  Great topic. I need to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for the excellent info, I have been looking for this.

Vélemény, hozzászólás?

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com