Daily Archive: 2012-09-05

Leíró fogalmazás/ Descriptive essay

  Tipp: Leíró fogalmazásnál dúsítsuk a szöveget melléknevekkel, lehet benne alap, közép illetve felsőfokú melléknév is. A fogalmazást előbb általános leírással kezdjük pl. az egész épület leírása, majd a továbbiakban térjünk ki egy konkrét helyiség, pl. a dolgozó- szoba részletesebb leírására.   My best friend, Laura, is a writer. One of her biggest interests is …

Tovább… »

Elbeszélő fogalmazás/ Narrative essay

  Tipp: Az elbeszélő fogalmazást elsősorban egyszerű múlt (Past Simple) időben írjuk. Dúsítsuk a fogalmazást konkrét élményelemek elbeszélésével, legyen elbeszélésünk minél érzékletesebb.   When I was in Great-Britain last summer, I decided to go to a football match between Manchester United and Sheffield Wednesday. It turned out to be one of the highlights of my …

Tovább… »

Kötőszavak/ Conjunctions

            And   = „és” • She went to the cinema and met him afterwards. ( Két tagmondat összekapcsolása.) • She is tall and slim. (Két mondatrész összekapcsolása.) • He explained everything to my friend and me. (Két mondatrész összekapcsolása.)           Both  ..and…  = „ … is…is” • Both Mary and Peter go to the cinema. …

Tovább… »

Főnévi igenév és gerund/ Infinitive and gerund

Igék, melyeket mindig főnévi igenév követ:/ Verbs always followed by the infinitive:                                           afford to do megenged magának valamit agree to do egyet ért appear to do tűnik arrange to do elrendez, elintéz choose to do választ claim to do követel, igényel decide to do dönt, határoz demand to do követel, kér expect to do elvár …

Tovább… »

Megszámlálhatatlan főnevek/ Uncountable nouns

  accommodation szállás advice* tanács luggage (British English) baggage (US English) csomag, poggyász damage kár equipment* felszerelés, berendezés experience tapasztalat fun móka, mulatság furniture* bútor gossip pletyka hair haj harm kár, sérelem homework* házi feladat information* információ news* hírek paper papír permission engedély research kutatás scenery látvány, díszlet travel utazás work* munka A *-gal jelölt …

Tovább… »

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com